Redaktor naczelny

Mateusz Białas

 

Zastępczyni redaktora naczelnego

Patrycja Stępień

 

Redakcja

Joanna Boińska

Tomasz Cekała

Nikola Chmielecka

Anna Felskowska

Klaudia Dzierugo

Michał Kaszubowski

Julia Zawadzka

 

 

Opiekun redakcji

dr Paweł Biliński