NEWS! Redaktorem naczelnym zostaje…

31 stycznia 2020 roku odbył się konkurs na stanowisko redaktora naczelnego portalu internetowego Cinerama. Pragniemy oficjalnie ogłosić, że redaktorem naczelnym został student III roku wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego i producent filmowy:

Łukasz Byczkowski

 

Ko-redaktorem naczelnym został student filmoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego i reżyser:

Marcin Makara

Panowie rozpoczęli przygotowania do wznowienia pracy redakcji w lutym tego roku, żeby w marcu opublikować pierwsze recenzje i analizy filmów “spod pióra” studentów UG. Dotychczas pojawiło się dziesięć tekstów, a redakcja nie zwalnia tempa.

“Współpracujemy ze wspaniałymi i utalentowanymi ludźmi. Nowym opiekunem redakcji został Dr Paweł Biliński. Taki zespół jest gwarantem wysokiej jakości content’u”. – Marcin Makara

“Dołożę wszelkich starań, aby jakość naszego portalu pozostała na najwyższym poziomie, zarówno merytorycznym, jak i graficznym. Na portalu społecznościowym będziemy utrzymywać kontakt z naszymi odbiorcami poprzez Quiz’y dotyczące historii kina w kontekście opisywanych filmów”. – Łukasz Byczkowski

Udostępnij przez: