Determinizm jest filozoficznym konceptem zakładającym, iż wszystkie zdarzenia są połączone związkami przyczynowo-skutkowymi. Teoria ta odrzuca istnienie wolnej woli, ponieważ przypadek nie istnieje i każde działanie ma swoje konsekwencje, które tworzą sieć powiązań i następstw z nimi związanych. Po części mogę się z tym zgodzić –wszyscy