Większość ludzi nie zwróci szczególnej uwagi na biegnące dziecko. Nie zareaguje na jego krzyki i wulgaryzmy, co najwyżej opowie o tym komuś przy kubku kawy, komentując: „Jakie to dzisiejsze dzieci są niewychowane!”. Żyjemy w przekonaniu, że niektóre rzeczy lepiej jest zignorować niż analizować. Widząc pierwszą